webovská prezentace
Hospedagem de sites Jungle Networks
Domů
Nové
Různé
Informace
Kontakt
Upozornění pro členy Popisy (soupisy) revírů s rybářským řádem budou členům vydávány na dva roky. Nevyhazujte soupis na rok 2022, je opět vydán dotisk na letošní rok 2023. Pozor, je nezbytné jej mít u sebe při rybolovu, jde o oddíl 3 povolenky.
Rybářský řád
Brigádní povinnost
Zájemci o provedení platby členského příspěvku, brigádní povinnosti nebo povolenky převodem na účet MO, kontaktujte naší ekonomku Markétu Trojanovou tel.č. 777 788 621 nebo e-mail: trojanova@crsdejvice.cz
Důležité informace pro členy MO ČRS Dejvice
Nové pokyny v souvislosti s RIS
RIS je nový rybářský informační systém, který musí každá MO používat.
Bezhotovostní platba:
Od nového roku je možné platit v kanceláři MO bezhotovostně. Platba přes platební terminál je upřednostňována.
Členský příspěvek musí být uhrazen do konce dubna. Můžete jej uhradit v hotovosti v kanceláři MO.
Pokud potřebujete z jakohokoli důvodu platit členské příspěvky bezhotovostně, volejte paní Trojanovou, nebo napište na trojanova@crsdejvice.cz. Bez tohoto VS není platba možná. Děkujeme za pochopení.
Držitelé roční povolenky ÚS ČRS města Prahy, celosvazové nebo celorepublikové povolenky pro vody mimopstruhové odevzdají řádně vyplněný úlovkový lístek do 15.ledna 2024 do sekretariátu osobně, do schránky na dveřích, nebo doporučeným dopisem. Kdo v termínu do 15. ledna 2024 povolenku neodevzdá, tomu nebude povolenka na rok 2024 vydána. Nevztahuje se na závažné důvody. Sumáře se nevyplňují.
Směrnice Celorepublikové rady ČRS upravují pracovní aktivitu členů ČRS pro celé území České republiky (§5 odst.2 písmeno d. stanov). Upozorňujeme všechny naše členy, že podle usnesení sněmu ÚSMP roku 2020 bude zvýšena úhrada minimálně na 50,-Kč za neodpracovanou hodinu. Každý člen je povinen odpracovat v organizačních akcích MO, nebo ÚS města Prahy 10hodin, nebo za každou neodpracovanou hodinu uhradit 50,-Kč. Pracovní aktivita musí být splněna odpracováním nebo finanční úhradou do 30.listopadu kalendářního roku ve kterém byla vydána povolenka. Úhradu za povolenku na následující rok neprovádějte dříve než bude splněna pracovní povinnost za uplynulý kalendářní rok.
Lov ryb na položenou na vodách Jihočeského územního s vazu
POZOR Na revírech JČÚS je na položenou zakázáno používat pevnou montáž zátěže. Pro lovící na položenou to znamená zátěž volně klouzající směrem k navijáku, bez horní zarážky. Je povolena i montáž s odpadávající zátěží, ale pozor na její funkčnost. Montáž "typu balaton" je nepřípustná. Rybářská stráž za nedodržení tohoto nařízení zadržuje povolenky.
informace po e-mailu:
Vážení členové naší MO, přjete-li si být informováni pošlete nám svou e-mailovou adresu na kterou Vám můžeme poslat odkaz na důležité informace nebo změny.
ceny členských poplatků a ročních povolenek pro členy MO za rok 2024
Aktuální zarybnění našich revírů
21.9. Libocký rybník kapr 4q, Džbán kapr 10q, štika 20kg. 22.9. Jiviny kapr 10q. 5.10. Džbán kapr 15q o průměrné hmotnosti 2,4kg amur 3q o průměrné hmotnosti 2kg na kus, štika 28kg/40ks, Jiviny kapr 3q, amur 65kg a 150kg okouna.
Členské příspěvky
dospělí   700,-
mládež   300,-
děti        150,-
Povolenky               druh   dospělí    mládež       děti     ZTP
ÚS ČRS Praha          MP     1 200,-       500,-       300,-   500,-
                                  P       1 200,-       500,-       300,-   500,-
Celosvazová             MP     3 150,-      1 500,-      850,-  1 500,-
                                 P        3 350,-      1 550,-      900,-  1 550,-
Celorepubliková        MP     4 500,-
                                  P       4 750,-